Mesafeli Satış Sözleşmesi

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Madde 1 - Konu:

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın  (Biriz Badem ve Badem Ürünleri İmalat San ve Tic Ltd Şti) ALICI’ya www.birizbadem.com üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ,Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 - Satıcı Bilgileri:

Unvan: BİRİZ BADEM ve BADEM ÜRÜNLERİ İMALAT SANANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ ( www.birizbadem.com)

Üretim Adres: Hacı Yusuf Mah Salih Efendi Cad No:1 Kat:1 Ağın/ELAZIĞ

Dağıtım Adres:  Adanalıoğlu Yolu Üzeri Sarı İbrahimli Mah. Kanal altı Mevkii No:54 Akdeniz/MERSİN

Madde 3 - Alıcı Bilgileri:

Müşteri olarak www.birizbadem.com sitemize üye olan kişi/kişiler. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 4 -  Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

ALICI’nın internet sitemiz üzerinden satın aldığı ürün/ürünlerin cinsi, miktarı, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seştiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

Madde 5 – Genel Hükümler:

5.1 - ALICI, Made 4 de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teydi verdiğini beyan eder.

5.2Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden BİRİZ BADEM sorumlu tutulamaz.

5.4SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 -   Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının BİRİZ BADEM’e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şattır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BİRİZ BADEM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması  nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini BİRİZ BADEM’e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde  gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7 BİRİZ BADEM mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

5.8 Garanti Belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için BİRİZ BADEM’e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri BİRİZ BADEM tarafından karşılanacaktır.

5.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp BİRİZ BADEM’e ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. BİRİZ BADEM teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 6 – Cayma Hakkı:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BİRİZ BADEME fax, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şattır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün BİRİZ BADEM’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren7 gün içinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin BİRİZ BADEM’e ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade Adresi:

Unvan: BİRİZ BADEM ve BADEM ÜRÜNLERİ İMALAT SANANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ ( www.birizbadem.com)

Adres: Adanalıoğlu Yolu Üzeri Sarı İbrahimli Mah. Kanal altı Mevkii No:54 Akdeniz/MERSİN

Telefon: 0533 6994253

 

 

Madde 7- Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler:

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca veya üzerinde değişiklik yapılarak (gramaj ve ambalaj) kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI niteliği itibariyle iade dilemeyecek, hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkı kullanamaz

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya BİRİZ BADEM’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.